Loading ...

Home / Normativa

Normativa

·        En cas d'accident, notificar-lo urgentment als monitors, professors, encarregats del CAL o a qualsevol responsable del centre.

·        És obligatori que almenys un dels responsables del grup estigui present quan algun membre del grup estigui jugant al minigolf, per a evitar accidents.

·        Durant la nit el vigilant nocturn s'encarregarà de vetllar per la seguretat de tots.

·        En cas de tenir algun problema o emergència pot anar a la recepció i allà li atendrem.

·          EVACUACIÓ DEL CENTRE : ÉS DE VITAL IMPORTÀNCIA LLEGIR LES PAUTES A SEGUIR PER A L'EVACUACIÓ DEL CENTRE. CADA BUNGALOW DISPOSA DE LES NORMES BÀSIQUES I EXPLICACIÓ DE COM S'HA DE REALITZAR L'EVACUACIÓ.

3.-NORMES DE CONVIVÈNCIA:

·        Es prega silenci a partir de les 24h per a respectar el descans dels altres clients. ·

·        Club Aire Libre rep cada any clients de totes la nacionalitats i cultures, que enriqueixen la convivència i el contacte entre diferents països. Per aquest motiu, una de les normes més importants en el nostre centre és " el respecte a tots i a tu "

ADVERTIMENT
Segons les últimes disposicions i normatives del departament de Governació de la Generalitat de Catalunya poden ser objecte de penes i sancions molt greus els següents delictes:

·        Actes vandálics

·        Baralles i /o agressions físiques

·        Agressions sexuals

Qualsevol d'aquests delictes suposarà l'expulsió directa del centre tant de l'infractor com de la resta del grup. ( Sense dret a devolució monetària alguna) La responsabilitat dels actes que realitzin els menors d'edat allotjats en el centre és dels adults que els acompanyen.

4.-CURA DEL MITJÀ:

·        No trepitjar els jardins, usar camins per als vianants Respectar el mitjà natural!

·        Dipositeu els papers i deixalless en les papereres i fer ús dels contenidors d'escombraries.

5.-HORARIS:

·        Preguem respectin l'horari de menjars en tot moment per a evitar possibles alteracions en els torns i, per tant, retards en els posteriors torns.

·        Ser puntuals per a la realització de les activitats per al millor funcionament de les mateixes.

6.- NORMES DEL SELF SERVICE:

·        NO ENTRAR MULLATS ·

·        ENTRAR CALÇATS I VESTITS

·        CADA GRUP HA D'ENTRAR AMB UN DELS SEUS RESPONSABLES FINS QUE TOT EL GRUP HAGI PASSAT.

·        RECOLLIR LES SAFATES DE LES TAULES

·        DEIXAR LES TAULES NETES

·        NO JUGAR EN EL MENJADOR

·        NO EMBRUTAR L'INTERIOR DELS GERROS D'AIGUA

·        UNA VEGADA FINALITZAT EL MENJAR, EL GRUP HA DE DEIXAR EL MENJADOR LIBRE 8.- KIT DE JOC

·         Els responsables de cada grup s'encarregaran de recollir el kit de joc i abans de sortir es retornarà al seu animador responsable, revisant el material i comparant-lo amb la fitxa del kit en la qual s'anota tot el material lliurat a cada grup.

·        En cas de pèrdua o de trencament per mal ús d'algun material s'haurà d'abonar l'import del mateix. AL lliurar-se el kit de joc el responsable del grup haurà d'haver dipositat anteriorment una fiança en la central de reserves, 7 € per persona, que es retornarà quan el kit es lliuri i els bungalows hagin estat revisats abans de la sortida del grup.

7.- SERVEI MÈDIC

·        Club Aire Libre disposa de farmaciola de primers auxilis i socorristes titulats per a atendre en qualsevol emergència. Club Aire Libre no està autoritzat per a realitzar cap tipus de trasllat sanitari ni privat. En cas de necessitar un vehicle poden utilitzar el transport públic, autobús de línia, taxi...

·        En cas d'accident o qualsevol tipus de problema sorgit en activitat o en les nostres instal·lacions : el centre s'encarregarà de realitzar les gestions oportunes per a realitzar el trasllat al centre mèdic. En cas de malaltia : el responsable del grup serà l'encarregat d'acompanyar a la persona malalta a un centre mèdic, utilitzant transport privat o públic.

·        Club Aire Libre recomana que, sempre que hi hagi qualsevol tipus d'accident o lesió, es realitzi en primer lloc una trucada al Centre Mèdic de Tossa per a tenir la certesa d'anar al lloc adequat.

·        L'Hospital Comarcal de Blanes està situat a 20 km i el Centre Mèdic de Tossa està situat a 3 km.

8.- RECOMANACIONS DE CLUB AIRE LIBRE

PLATJA I ESPORTS NÀUTICS ·

·        Utilització d'armilles.

·        Màxima precaució amb les roques.

·        No allunyar-se del grup en l'activitat

·        No banyar-se a la nit

·        Bany permès en presència d'animadors o responsables del grup.

·        Portar protector solar.

·        Sabatilles playeras lligades.

ROBA A PORTAR

·        Roba còmoda per a realitzar activitats esportives · Sabatilles d'esports (2 parells, si és possible)

·        Botes de muntanya.

·        Vestit de bany

·        Tovallola de platja i dutxa

DOCUMENTACIÓ A PORTAR

·        D.N.I. o passaport · Assegurança médica personal. ( Cartilla de la seguretat social) o import I111 imprès europeu

·          En cas de tenir algun tipus de problema (alergía,....) el responsable del grup haurà d'estar en coneixement d'aquest tema i saber si necessita medicació o quines són les atencions que se li han de donar a aquesta persona.

9.-INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CLUB AIRE LIBRE

 En el camp de futbol s’hauran de seguir les següents normes:

·        Les porteries són mòbils i després de cada entrenament han de retirar-se del camp.

·        Durant els entrenaments és obligatori canviar el lloc o la zona on es practiquen els diferents llançaments de corner, faltes o penalty , així com, l'entrenament de meles, amb toro, etc... amb la finalitat de no fer malbé profundament la superfície del terreny de joc. Realitzar l'entrenament del porter en diferents llocs del camp.

·        Després de cada entrenament o partit s’han de col·locar tots els trossos de gespa aixecats per a seguir mantenint el camp en òptimes condicions.

·        No llançar res al terreny de joc. Utilitzar les papereres.

·        Utilització del camp durant l'horari establert segons el programa contractat i seguir la rotació dels camps assignats per a cada dia del programa (una vegada al centre i després de la reunió amb la coordinació de Club Aire Libre i el cos tècnic del club esportiu)

·        Evitar possibles retards per a no alterar els posteriors entrenaments.

·        Per a entrar en el camp és imprescindible passar per recepció on se li lliuraran les claus després de signar el vist i plau d'accés i confirmar l'horari d'entrenament.

En la resta d'instal·lacions esportives:

·        Dur el calçat esportiu adequat per a evitar possibles lesions en els esportistes.

·        Respectar els horaris fixats d'entrenament.

10.- NOTES IMPORTANTS

·         L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes suposarà un motiu d'expulsió del centre.

·        Els responsables, professors o pares seran els que es responsabilitzin dels danys i/o accidents causats pels menors d'edat durant la seva estada en el centre.

·        La confirmació de la reserva implica l'acceptació íntegra de la normativa del centre per part del grup i els seus responsables.

·        La direcció del Centre els agraeïx que qualsevol deficiència en les instal·lacions o en el seu funcionament sigui comunicada immediatament en les oficines de Recepció.

·         Club Aire Libre els desitja una feliç estada en el nostre centre. Si té algun dubte o desitja fer algun suggeriment, ens té a la seva disposició.

 

  Moltes Gràcies

           CLUB AIRE LIBRE

 

 

CALA LLEVADÓ, s/n, 17320 Tossa de Mar (Girona) Tel: 972 34 16 70 email: grupos@clubairelibre.com